Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Νότα Κυμοθόη Παράπονο" Ποίηση


                                                   
© Νότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη "Π Α Ρ Α Π Ο Ν Ο"*
Ποίηση

"Εμπρός απ' τον ήλιο σκοτάδι
και μέσα στο σκοτάδι χάος
Που να στηρίξω τα πόδια μου
για ν' αδράξω τη ζωή;
Δε γυρεύω πολυελαίους στη νύχτα
τους ουρανούς ελεύθερους ζητώ
ν' αφουγκράζομαι τον κόσμο".

*copyright:Nota Kimothoi

Ποίηση του 1973, από Ελάτεια Λοκρίδος,
δημοσιευμένη στο βιβλίο μου: Νότα Κυμοθόη "Δίψα και Σιωπή" Ποιήματα εκδ. Διογένης 1992
© Νότα Κυμοθόη