Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ "Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ"


                                              φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη© Nota Kimothoi

ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ "Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ"


                                   φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη© Nota Kimothoi
    
Φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi/
{Άγ. Βάρβαρος κι απεικονίζεται στο εξωκλήσι
του Αγ. Αθανασίου(11ου αιώναος) θέση αρχαία Ελάτεια} 

φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη/Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
{Ο Αγ. Αθανάσιος,by N.Kimothoi}

© Νότα Κυμοθόη