Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Νότα Κυμοθόη"Αλήθεια Θεού"

ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΕΟΥ:ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ
                                                                             

1."Ο Νυμφίος" σε ξύλο,  Έργο της Νότας Κυμοθόη 1995
© Νότα ΚυμοθόηΟι Λοκροί, αρχαίος λαός που ίδρυσε αποικίες σε όλη τη γη.
Ως Λοκρίς, μέσα από το έργο μου διαδίδω τη γνώση.

Νότα Κυμοθόη "Αλήθεια Θεού"


"Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδα μου, έδωκαν την μερίδα την επιθυμητήν μου εις έρημον άβατον, ετέθη εις αφανισμόν απωλείας.
Ότι τάδε λέγει Κύριος περί πάντων των γειτόνων των πονηρών
των απτομένων της κληρονομίας μου, ης εμέρισα τω λαώ μου ...
Ιδού εγώ, αποσπώ αυτούς από γης αυτών και τον Ιούδα εκβάλω εκ μέσου αυτών.
Και έσται μετά το εκβαλείν με αυτούς επιστρέψω και ελεήσω αυτούς και κατοικιώ αυτούς έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού και έκαστον εις την γην αυτού!"


2. "Η καρδιά του Ιησού είναι Φως" Έργο ζωγρφικής της Νότας Κυμοθόη 1999© Νότα Κυμοθόη"Εγώ ειμί το Φως του κόσμου, ο ακολουθών εμοί ου περιπατήσει εν τη σκοτεία αλλ΄ έξει το φως της ζωής"


Ας σταθούμε στην όλη αυτή ενέργεια του Ιησού Χριστού κι ας δούμε όλη την αλήθεια Του με καθαρό νου και καθαρή καρδιά!..Όταν συμβεί αυτό, θα δείτε όλες τις επίγειες εξουσίες μέσα στις θρησκευτικές τους ομάδες, να καταρρέουν ως χάρτινοι πύργοι...

Γιατί η αλήθεια "περί Θεού" είναι μόνον ΜΙΑ και ο Θεός είναι ΕΝΑΣ με όποια πρόσωπα κι αν έχει φανερωθεί!!! Σε παρελθόν, σε παρόν και σε μέλλον η αλήθεια θα είναι πάντα αλήθεια κι όσοι έχουν μάτια πνευματικά ας την δουν κι όσοι τολμούν ας πιστέψουν κι όσοι δεν μπορούν να την κατανοήσουν ας προσπαθήσουν!..

Με αγάπη γι α την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του γιατί φανέρωσε την όλη αλήθεια και την Πανίερη Ένωση όλων των Ιερών Δασκάλων φωτισμένων δια του Αγίου Πνεύματος!!!
Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2008

© Nότα Κυμοθόη