Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

Νότα Κυμοθόη "Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΑ" Ζωγραφική

                                  (Παναγιά η Ελεούσα: Έργο ζωγραφικής μικτής τεχνικής της Νότας Κυμοθόη)Νότα Κυμοθόη "Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΑ"
Ζωγραφική
**
.*.*.*
Χριστέ μου
το Φως το αληθινόν
το φωτίζον και αγιάζον
πάντα άνθρωπον
ερχόμενον εις τον κόσμον
σημειωθήτω εφ ημάς
το Φως του προσώπου Σου
ίνα εν Αυτώ οψώμεθα
Φως το απρόσιτον
και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών
προς εργασίαν των εντολών Σου
Πρεσβείας της παναχράντου Σου Μητρός
και πάντων Σου των Αγίων
Αμήν
.*.*.*.
Τον Βασιλέα των ουρανών
ον υμνούσι στρατιαί των Αγγέλων υμνείτε
και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας!
.*.*.*
Λιμήν και προστασία
των σοι προσφευγόντων
γενού Παρθένε
και τείχος ακράδαντον
καταφυγή τε
και σκέπη και αγαλίαμα!
.*.*.*
Την υψηλοτέραν των ουρανών
και καθαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών
την λυτρωσαμένην
ημας εκ της κατάρας
την Δέσποιναν του κόσμου
ύμνοις τιμήσωμεν!
.*.*.*
Δέσποινα και Μήτηρ του Λυτρωτού
δέξαι παρακλήσεις
αναξίων σων οικετών
ίνα μεσιτεύσεις προς τον εκ σου τεχθέντα
Ω Δέσποινα του κόσμου
γενού μεσίτρια!
.*.*.*
Της ευσπλαγχνίας την πύλην
άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε
Ελπίζοντες εις σε
μη αστοχήσωμεν
ρυσθείημεν δια σου των περιστάσεων
συ γαρ ει η σωτηρία
του γένους των Χριστιανών
και των Ανθρώπων...
.*.*.*.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

*H Μάνα μου η Παναγιά, μια ιερή συνέχεια, μια μεγάλη
κι αστείρευτη δύναμη...
Μεγάλη Αρχαία Θεά=Δήμητρα ή Ρέα των Ελλήνων
Μεγάλη Μητέρα ή Κυβέλη ή Δινδυμήνη ή Μα των Μικρασιατών
Ίσιδα=των Αιγυπτίων
Άναθ=των Φοινίκων
Ιστάρ=Βαβυλωνίων
Ιναννά=των Σουμερίων
Αστάρτη=των Σύριων

** Η Νότα Κυμοθόη :Συγγραφέας και Ζωγράφος

Copyright:Νότα Κυμοθόη 

© Nότα Κυμοθόη