Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Νότα Κυμοθόη Εποχή θερισμού

                                                     φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη
Εποχή θερισμού 

Ο καρπός της Γης, το στάρι μας
Ο καρπός της Γης, το ψωμί μας
Ο καρπός της Γης...ωρίμασε!..
Καιρός θερισμού
για της γης τα σπαρτά
κι εύχομαι όλα να είναι άφθονα!..