Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Ζωγραφική της Νότας Κυμοθόη

Ζωγραφική της Νότας Κυμοθόη/

© Νότα Κυμοθόη

(ευχαριστώ όσους τιμούν κι αγαπούν τα έργα ζωγραφικής μου και τα βιβλία μου)