Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Νότα Κυμοθόη:"ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!.."


Νότα Κυμοθόη
"ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!..
Ευχαριστώ, μόνον αυτό το ελάχιστο μπορώ να πω μέσα από την καρδιά μου, για όλη την απέραντη δόξα Σου κι όλη την αμέτρητη Σοφία σου και Δύναμή Σου... Σε Σένα, οπού φανέρωσες όλη την ουσία Θεού...και την άπλωσες στων πιστών ανθρώπων τις ζωές...
© Νότα Κυμοθόη