Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος Obama μιλάει στο λαό του Βερολίνου, ανάρτηση από Νότα Κυμοθόη 2013
Ο Πρόεδρος Obama μιλάει στο λαό του Βερολίνου
Ανάρτηση από Νότα Κυμοθόη 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: